สปอร์ต เปิดประทุน หลังคาแข็ง สภาพสวย เดิมๆ​ ประวัติดี